Wordpress plugin สอนเขียนปลั๊กอิน wp 4.6 การทำเว็บไซต์ สอนทำซับเมนู

Wordpress plugin เขียนปลั๊กอิน ตามที่เรารู้กัน WordPress เป็น open source web blog software มันเป็นซอสโค้ดให้นักพัฒนาสามารถนำไปปรับแต่ง แก้ไข ต่อยอด ไปใช้งานได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ นี้เหตุผลที่เลือก Open source ในการทำเว็บไซต์ By: http://www.mindphp.com/

แบ่งปัน: