สอนทำ Webboard ด้วย phpBB การเขียนตัวติดตั้ง ตารางอัตโนมัต ทำ AutoMod

phpBB Extensions / phpBB Tutorial

สอนทำ Webboard ด้วย phpBB การเขียนตัวติดตั้ง ตารางอัตโนมัต ทำ AutoMod อธิบายโครงสร้าง การทำตัวติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข ตาราง เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล ปรับแต่งตาราง Key ต่างๆ ใน phpBB3 โดยใช้ UMIL

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนทำ Webboard ด้วย phpBB การเขียนตัวติดตั้ง ตารางอัตโนมัต ทำ AutoMod อธิบายโครงสร้าง การทำตัวติดตั้ง ดัดแปลง แก้ไข ตาราง เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล ปรับแต่งตาราง Key ต่างๆ ใน phpBB3 โดยใช้ UMIL

มุมมอง

  • 2238 Total Views
  • 2238 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+