บทบาทหน้าของ User ใน Joomla ซึ่ง User ใน Joomla ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วน

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

บทบาทหน้าของ User ใน Joomla ซึ่ง User ใน Joomlaจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ User Group , Access levels , User note และ User Notes Category โดยไปที่ Joomla ในฝั่งดูแลระบบ ทำการเข้าไปที่ Users จะเห็นเป็นสี่ส่วนหลักๆ

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

บทบาทหน้าของ User ใน Joomla ซึ่ง User ใน Joomlaจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ User Group , Access levels , User note และ User Notes Category โดยไปที่ Joomla ในฝั่งดูแลระบบ ทำการเข้าไปที่ Users จะเห็นเป็นสี่ส่วนหลักๆ

มุมมอง

  • 1720 Total Views
  • 1720 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+