การกำหนดสิทธิ์ User ใน Joomla ในกรณีที่เว็บไซต์เรามีขนาดใหญ่และเว็บไซต์ของเรานั้นมีผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งาน และการสร้าง Tags ใน Joomla

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า


การกำหนดสิทธิ์ User ใน Joomla ในกรณีที่เว็บไซต์เรามีขนาดใหญ่และเว็บไซต์ของเรานั้นมีผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความ หรือการแสดงความคิดเห็น เราก็จะมีการกำหนดสิทธิ์ในระบบเพื่อที่จะจำกัดการเข้าถึงระบบของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของเราและสอนในการสร้าง Tags ใน Joomla ที่เป็นส่วนที่เราลิงค์ไปหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำให้เราสามารถกระจายข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์เราได้อย่างทั่วถึง

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การกำหนดสิทธิ์ User ใน Joomla ในกรณีที่เว็บไซต์เรามีขนาดใหญ่และเว็บไซต์ของเรานั้นมีผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความ หรือการแสดงความคิดเห็น เราก็จะมีการกำหนดสิทธิ์ในระบบเพื่อที่จะจำกัดการเข้าถึงระบบของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของเราและสอนในการสร้าง Tags ใน Joomla ที่เป็นส่วนที่เราลิงค์ไปหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำให้เราสามารถกระจายข้อมูลหรือเนื้อหาในเว็บไซต์เราได้อย่างทั่วถึง

มุมมอง

  • 1121 Total Views
  • 1121 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+