วิธีการ Set ภาษา ให้กับเว็บไซต์ หรือ Website Commerce ร้านค้าออนไลน์

Joomla Extension / Joomla Extensions

วิธีการ Save Website หรือ Website E-commerce ให้มีหลายภาษา หรือว่าใช้งาน website ได้หลากหลายภาษาเพื่อรองรับการใช้งานของ User ได้หลากหลายภาษา วิธีการ Set ภาษา ให้กับเว็บไซต์ หรือ Website Commerce สามารถเข้าได้ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ทำการเลือก Extension แล้วทำการเลือก language แล้วทำการ Install language หากเราพึงทำการสร้าง Website ขึ้นมาใหม่ ก็จะมีภาษาอังกฤษมาเพียงภาษาเดียว

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

วิธีการ Save Website หรือ Website E-commerce ให้มีหลายภาษา หรือว่าใช้งาน website ได้หลากหลายภาษาเพื่อรองรับการใช้งานของ User ได้หลากหลายภาษา วิธีการ Set ภาษา ให้กับเว็บไซต์ หรือ Website Commerce สามารถเข้าได้ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ทำการเลือก Extension แล้วทำการเลือก language แล้วทำการ Install language หากเราพึงทำการสร้าง Website ขึ้นมาใหม่ ก็จะมีภาษาอังกฤษมาเพียงภาษาเดียว

มุมมอง

  • 599 Total Views
  • 599 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+