เปิดใช้งานการ Search ใน Joomla ส่วนของผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มช่องทางในการค้นหา

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

เปิดใช้งานการ Search ใน Joomla ส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยเข้าไปที่ Extension แล้วทำการเลือก Module ตัว Search นี้เป็น Module หนึ่งใน Joomla ซึ่งเราสามารถเปิดและใช้งานได้เลยโดยอััตโนมัติ เมื่อเราทำการเปิดมนส่วนของ Module เรียบร้อยแล้ว ทำการเลือกที่ New แล้วทำการเลือกชนิดที่เราจะสร้าง Module โดยที่เราทำการ Select Module Type

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

เปิดใช้งานการ Search ใน Joomla ส่วนของผู้ดูแลระบบ โดยเข้าไปที่ Extension แล้วทำการเลือก Module ตัว Search นี้เป็น Module หนึ่งใน Joomla ซึ่งเราสามารถเปิดและใช้งานได้เลยโดยอััตโนมัติ เมื่อเราทำการเปิดมนส่วนของ Module เรียบร้อยแล้ว ทำการเลือกที่ New แล้วทำการเลือกชนิดที่เราจะสร้าง Module โดยที่เราทำการ Select Module Type

มุมมอง

  • 712 Total Views
  • 712 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+