สอนการ restore ข้อมูลใน OpenERP 7 ไม่ต้องติดตั้ง Module ใหม่

Odoo Module / odoo Tutorial

สอนการ restore ข้อมูลใน OpenERP 7 ไม่ต้องติดตั้ง Module ใหม่ ไฟล์นามสกุล .dump รวมถึงการทำ duplicate ด้วย การ restore ข้อมูลหรือการเรียกคืน เป็นการเอาฐานข้มูลเดิมที่มีข้อมูลอยู่แล้ว มีการติดตั้งโมดูลต่างๆไว้แล้ว และการตั้งค่าต่างๆ ทำให้การทำงานของเราไปได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูลใหม่ โดยข้อมูลที่จะใช้ในการเรียกคืนฐานข้อมูลจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .dump สามารถทำได้ 2 วิธี ทั้งการทำที่ openerp 7 และที่ pgAdmin


สอนวิธีการ restore ข้อมูลใน OpenERP 7 ได้ ไฟล์นามสกุล .dump รวมถึงการทำ duplicate ด้วย
คะอันนี้ก็จะเป็นการมาพูดในการ Restore ใน OpenERP เวอร์ชัน 7 นะคะประโยชน์ของการ Restore ก็คือถ้าในฐานข้อมูลของเรานั้นมีข้อมูลมากๆ แล้วเราต้องทำการย้ายฐานข้อมูลแล้วเราไม่ต้องการมาติดตั้งโมดูลใหม่เราต้องการโมดูลในฐานข้อมูลเดิม วิธีการก็คือให้เราทำการ Restore ข้อมูลขึ้นมา โดยวิธีการ Restore ก็จะมีอยู่ 2 แบบก็คือการ Restore จากโปรแกรม OpenERP โดยตรงหรือว่า เราจะทำการ Restore โดยโปรแกรม Gp Admin


เรามาดูวิธีแรกกันเลย ก็คือให้เราเข้าไปที่ OpenRP แล้วเลือกที่จัดการฐานข้อมูลตรงนี้ ในกรณีที่เรายังไม่มีฐานข้อมูลที่เราสำรองให้เรากด สำรอง เลือกฐานข้อมูลที่เราจะทำการ Restore เช่น SS_test แล้วให้ตั้งรหัสผ่านหลัก โดยปกติของโปรแกรม OpenERP จะใช้คำว่า Admin เสร็จแล้วกด สำรองตรงนี้ ระบบจะใช้เวลาทำงานสักครู่แล้วจะขึ้น Popup อย่างนี้ขึ้นมา โดยจะมีชื่อและวันที่ขึ้นมาและจะมีนามสกุลจะเป็นนามสกุล เมื่อเราได้ฐานข้อมูลมาแล้วให้เราทำการเรียกคืนข้อมูลหรือว่าการ Restore โดยการให้มากดปุ่มตรงนี้ เรียกคือ แล้วก็เลือกไฟล์ รหัสผผ่าน Admin ชื่อฐานข้อมูลใหม่จะให้ชื่อว่าเทส 2 ทำการเรียกคืนรอสักครู่ระบบก็จะขึ้นมา


เสร็จแล้วให้คลิกเข้าไปในระบบที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็คือ Test 2 อันนี้ระบบกำลังโหลดอยู่เราก็ใสชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน เท่านี้เราก็ไม่ต้องมาติดตั้ง โมดูลเข้าใหม่ โดยโมดูลก็จะติดตั้งเข้ามาให้เราเรียบร้อย ก็จะมีอยู่ 3 โมดูลคือ โมดูล แล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งคอนฟิคค่าต่างๆใหม่ วีธีที่ 2 เราจะทำในโปปรแกรม PG Admin วิธีก็คือให้เราคลิกขวาที่ Data Base แล้วก็เลือก New Database เลือกชื่อฐานข้มูลอันนี้จะเป็นเทส 3 Oldner ก็ให้เป็น OpenPG แล้วกด Ok รอสักครูหนึ่งเราก็คลิกเข้าไปเลือก Restore แล้วเราก็เลือกไฟล์ถ้าเราหาไฟล์ไม่เจอให้เลือกตรงนี้ให้เป็น All ไฟล์ เสร็จแล้วกด Restore รอสักครูหนึ่ง


เมื่อทำการ Restore เสร็จแล้วให้เราก็กดปิดไป แล้วเราก็มากดเปิดที่ OpenERP เราก็เลือกฐานที่เมื่อตะกี้เราได้เลือกไว้ การสร้างก็คือเทส 3 ใส่ชื่อผู้ใช้นะคะ Admin รหัสผ่าน ต่อไปก็คือวิธีการที่เรา Restore ต่อไปก็คือการที่เมื่อเรา Restore ข้อมูลมาแล้วเราต้องการลบทิ้งเราไปเอา วิธีการง่าย ๆ ก็คือให้เราเข้าไปที่จากฐานข้อมูลตรงนี่้เราก็เลือกทิ้งเลือกที่ฐานข้อมูลที่เราจะลบทิ้ง แล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านหลัก แล้วกดทิ้งก็จะมี Popup บอกว่าเราต้องการจะลบทิ้งหรือเปล่าเสร็จแล้วตรงนี้เรากดตกลงก็จะทำการลบเรียบร้อยเมื่อเราเปิดดูฐานข้อมูล Test 3 ก็จะหายไป

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการ restore ข้อมูลใน OpenERP 7 ไม่ต้องติดตั้ง Module ใหม่ ไฟล์นามสกุล .dump รวมถึงการทำ duplicate ด้วย การ restore ข้อมูลหรือการเรียกคืน เป็นการเอาฐานข้มูลเดิมที่มีข้อมูลอยู่แล้ว มีการติดตั้งโมดูลต่างๆไว้แล้ว และการตั้งค่าต่างๆ ทำให้การทำงานของเราไปได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูลใหม่ โดยข้อมูลที่จะใช้ในการเรียกคืนฐานข้อมูลจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .dump สามารถทำได้ 2 วิธี ทั้งการทำที่ openerp7 และที่ agAdmin

มุมมอง

  • 1985 Total Views
  • 1985 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 1 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+