สอนการ restore ข้อมูลใน OpenERP 7 ไม่ต้องติดตั้ง Module ใหม่

Odoo Module / odoo Tutorial

สอนการ restore ข้อมูลใน OpenERP 7 ไม่ต้องติดตั้ง Module ใหม่ ไฟล์นามสกุล .dump รวมถึงการทำ duplicate ด้วย การ restore ข้อมูลหรือการเรียกคืน เป็นการเอาฐานข้มูลเดิมที่มีข้อมูลอยู่แล้ว มีการติดตั้งโมดูลต่างๆไว้แล้ว และการตั้งค่าต่างๆ ทำให้การทำงานของเราไปได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูลใหม่ โดยข้อมูลที่จะใช้ในการเรียกคืนฐานข้อมูลจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .dump สามารถทำได้ 2 วิธี ทั้งการทำที่ openerp7 และที่ agAdmin

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการ restore ข้อมูลใน OpenERP 7 ไม่ต้องติดตั้ง Module ใหม่ ไฟล์นามสกุล .dump รวมถึงการทำ duplicate ด้วย การ restore ข้อมูลหรือการเรียกคืน เป็นการเอาฐานข้มูลเดิมที่มีข้อมูลอยู่แล้ว มีการติดตั้งโมดูลต่างๆไว้แล้ว และการตั้งค่าต่างๆ ทำให้การทำงานของเราไปได้เร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์ข้อมูลใหม่ โดยข้อมูลที่จะใช้ในการเรียกคืนฐานข้อมูลจะต้องเป็นไฟล์นามสกุล .dump สามารถทำได้ 2 วิธี ทั้งการทำที่ openerp7 และที่ agAdmin

มุมมอง

  • 289 Total Views
  • 289 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 การแบ่งปันทางสังคม
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+