สาธิตการใช้งานโปรแกรม POS โปรแกรมขายหน้าร้าน ใน OpenERP

Odoo Module / odoo Tutorial

สาธิตการใช้งานโปรแกรม POS โปรแกรมขายหน้าร้าน ใน OpenERP เชื่อมระบบ บัญชี คลังสินค้า ขายเป็น เงินสด เงินเชื่อ ลิ้นชักเก็บเงิน ปริ้นในเสร็จ การคืนสินค้า ส่วนลด แสดง หน้า Print ในเสร็จรับเงิน สร้าง สร้างงานขาย ในแต่ละ Session บริการ ระบบ POS พร้อมใช้

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สาธิตการใช้งานโปรแกรม POS โปรแกรมขายหน้าร้าน ใน OpenERP เชื่อมระบบ บัญชี คลังสินค้า ขายเป็น เงินสด เงินเชื่อ ลิ้นชักเก็บเงิน ปริ้นในเสร็จ การคืนสินค้า ส่วนลด แสดง หน้า Print ในเสร็จรับเงิน สร้าง สร้างงานขาย ในแต่ละ Session บริการ ระบบ POS พร้อมใช้

มุมมอง

  • 3718 Total Views
  • 3718 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+