วิธีการใช้งาน Plugin Pay to Read ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนวิธีการใช้งาน Plugin Pay to Read ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla ซึ่งเป็นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาเบิ้องต้น โดยการกำหนดสิทธิ์ว่าสมารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหน ขั้นตอนแรกต้องทำการติดตั้ง plugin Pay to Read เมื่อทำการติดตั้งเสร็จก็จะเป็นใน่วของการใช้งาน หลังจากนั้นทำการเข้าไปเปิดที่Content-M Pay to Read แล้วคลิกเข้าไปทำการแก้ไขหรือระบุสิทธิ์ ให้ User ว่า User ไหนสามารถทำอะไรได้บ้าง หรือจะทำการส้รางเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร หรือรูปภาพ การกำหนดเนื่้อหาว่าต้องการให้แสดงกี่ตัวอักษร

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

วิธีการใช้งาน Plugin PaytoRead ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla ซึ่งเป็นการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาเบิ้องต้น โดยการกำหนดสิทธิ์ว่าสมารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหน ขั้นตอนแรกต้องทำการติดตั้ง plugin PaytoRead เมื่อทำการติดตั้งเสร็จก็จะเป็นใน่วของการใช้งาน หลังจากนั้นทำการเข้าไปเปิดที่Content-M Pay to Read แล้วคลิกเข้าไปทำการแก้ไขหรือระบุสิทธิ์ ให้ User ว่า User ไหนสามารถทำอะไรได้บ้าง หรือจะทำการส้รางเนื้อหาที่เป็นตัวอักษร หรือรูปภาพ การกำหนดเนื่้อหาว่าต้องการให้แสดงกี่ตัวอักษร

มุมมอง

  • 725 Total Views
  • 725 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+