สอนการใช้งาน Plugin M Animate Number ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ joomla ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแสดงตัวเลขวิ่ง

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนการใช้งาน Plugin M Animate Number ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ joomla ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแสดงตัวเลขวิ่งเพื่อทำให้เราทราบว่าแต่ละบทความนั้นมีหัวข้อย่อยอยู่เท่าไหร่ ซึ่งช่วยให้ง่่ายต่อการใช้งานและการช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ โดยเข้าไป Component ในฝั่งของผู้ดูแลระบบเพื่อทำการตั้งค่า

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการใช้งาน Plugin M Animate Number ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ joomla ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการแสดงตัวเลขวิ่งเพื่อทำให้เราทราบว่าแต่ละบทความนั้นมีหัวข้อย่อยอยู่เท่าไหร่ ซึ่งช่วยให้ง่่ายต่อการใช้งานและการช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ โดยเข้าไป Component ในฝั่งของผู้ดูแลระบบเพื่อทำการตั้งค่า

มุมมอง

  • 834 Total Views
  • 834 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+