ติดตั้ง OpenERP 7.0 บน Windows (Install OpenERP 7.0 on Windows)

Odoo Module / แนะนำระบบ

รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ติดตั้งโปรแกรม OpenERP 7.0 บนระบบปฏิบัติการ Windows อย่างง่าย และสามารถใช้งานได้จริง
POS http://www.youtube.com/watch?v=FOOQvS3pNnc
By: http://www.mindphp.com

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ ติดตั้งโปรแกรม OpenERP 7.0 บนระบบปฏิบัติการ Windows อย่างง่าย และสามารถใช้งานได้จริง

POS http://www.youtube.com/watch?v=FOOQvS3pNnc

By: http://www.mindphp.com

มุมมอง

  • 2052 Total Views
  • 2052 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+