ทำความเข้าใจภาพรวม OpenERP ข้อมูลพื้นฐาน คลังสินค้า ข้อมูลบริษัท

Odoo Module / odoo Tutorial

ทำความเข้าใจภาพรวม OpenERP ข้อมูลพื้นฐาน คลังสินค้า ข้อมูลบริษัท Price List ผังบัญชี และ ข้อมูล กำหนด บันทึกบัญชี

ภาพรวม OpenERP ทำความเข้าใจ ข้อมูลพื้นฐาน คลังสินค้า ข้อมูลบริษัท

สำหรับวิดีโอนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานก่อนการใช้งานในระบบ OpenERP โดยหลังจากการที่เราได้ทำการติดตั้งโมดูลที่เราต้องการเสร็จแล้วก็จะปรากฎเป็นแถบใช้งานทางด้านบน และก็จะมีแถบเมนูย่อยสำหรับการใชงานทางด้านซ้าย ซึ่งในวันนี้เราจะพูดถึงการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆ ก่อนการใช้งานในทั้งหมด 7 ส่วนซึ่งก็จะปรกอบไปด้วยการสร้างข้อมูลของบริษัทข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า ข้อมูลหน่วยวัด ข้อมูลสินค้า Price list รวมไปถึงข้อมูลคลังสินค้า

โดยส่วนแรกข้อมูลของบริษัทนั้นเราสามารถสร้างข้อมูลโดยการคลิกเข้ามาที่แถบเมนู Setting แล้วมาที่ Company นะคะ จะเห็นได้ว่าก็จะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่เราก็หนด การสร้างไว้แล้วที่ระบบ โดยสามารถคลิกที่ Crate เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ได้ หรือว่าคลิกไปที่ชื่อบริษัท แล้วก็คลิด Edit เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลของบริษัท โดยข้อมูลบริษัทก็จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซด์ ชื่อบริษัท แถบ company Register และรวมไปถึง Bank Accounts แล้วสามารถคลิกสร้าง Bank Account เพื่อการใช้งานของบริษัทเพิ่มได้ และก็มีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการระบุสกุลเงินที่บริษัทเราใช้ อันนี้ก็จะเป็นส่วน ของการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทคร่าวๆ

ในส่วนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของบัญชี มาในส่วนแรกก็จะมาในส่วนของการสร้างข้อมูลปีภาษี เราสามารถเข้าไปสร้างโดยการคลิกที่ Crate เหมือนกัน หรือว่าจะคลิกไปที่ข้อมูลที่เราสร้างไว้แล้ว ก็จะเห็นได้ว่าในส่นของปีภาษีหรือว่า Fiscal Year ก็จะมีในส่วนของ Start Date และ End Date วันเริ่มต้นของปีภาษีและก็วันสิ้นสุดของปีภาษี แล้วก็ประกอบไปด้วย Period ก็จะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปี ในการสร้าง Fiscal Year นี้เราสามารถคลิกเป็น By months Period หรือ By 3 months ได้แล้วแต่บริษัทของเรา ว่าทำการบัญชีแต่ละ Period อย่างไร

ในส่วนถัดมาก็จะเป็นส่วนของผังบัญชี หรือว่า Chart of Account อันนี้ก็จะปรากฎในส่วนของผังบัญชีหลักๆ ของบริษัทซึ่งโดยทั่วไปก็ จะประกอบไปด้วย 5 ส่วน ก็คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของรายได้ แล้วก็ค่าใช้จ่าย ในแต่ละส่วนก็จะเป็นส่วนย่อยๆ ในแต่ละหัวข้อหลัก ซึ่งเราสามารถจะทำการสร้างในแต่ละส่วนเพิ่มขึ้นได้ โดยที่มาที่ แถบเมนู Account เหมือนเดิมและมาที่ Configuration และก็คลิกที่ Account แล้วก็คลิก Crate ในส่วนที่เราจะต้องการสร้างของส่วนของผังบัญชีเพิ่มเติม

ในส่วนถัดมา ก็จะเป็นการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับ Tax หรือว่า ภาษี แล้วก็สามารถเข้ามาคลิก Crate ในแถบเมนู Tax ในส่วนต่อไปเป็นส่วนของแถบ Currencies หากบริษัทของเรามีการซื้อขายหลายสกุลเงิน เราก็เข้ามา Update ในอัตราการแลกเปลี่ยนที่หน้านี้ได้ โดยคลิกเข้าไปที่ Edit และคลิกไปที่ Add And Item แล้วเราก็ระบุ Rate ใหม่ที่เราจะต้องการที่ใช้ในการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละสกุลเงิน โดยอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ที่เรากำหนดก็จะปราฎที่แถบ Current Rate ของแต่ละสกุลเงิน อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการสร้างข้อมูลของ บัญชีคร่าว ๆ ในส่วนถนัดมาก็จะเป็นการสร้างข้อมูลในส่วนของ ผู้จัดจำหน่ายหรือว่า Supplier และก็ Customer นั้นมีขั้นตอนในการสร้างข้อมูลเนี่ยเหมือนกัน โดยเราจะสามารถคลิกสร้างข้อมูลในส่วนของ Supplier

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ทำความเข้าใจภาพรวม OpenERP ข้อมูลพื้นฐาน คลังสินค้า ข้อมูลบริษัท PriceList ผังบัญชี และ ข้อมูล กำหนด บันทึกบัญชี

มุมมอง

  • 1850 Total Views
  • 1850 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+