สอนการสร้าง News Feed Manager เป็นระบบหนึ่งของ Joomla ที่รวบรววมข่าวสารจากเว็บเว็บไซต์ที่เราสนใจ

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนการสร้าง News Feed Manager เป็นระบบหนึ่งของ Joomla ที่รวบรววมข่าวสารจากเว็บเว็บไซต์ที่เรานั้นสนใจ ให้มาแสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของเรา โดยจะดึงชื่อเเละเนื้อหาบางส่วนมาแสดง โดยทำาการเปิดJoomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ไปที่ Components แล้วทำการเลือกที่ New Feeds โดยที่เราสามารถแบ่ง Categories ได้ว่าจะแบ่งในหมวดหมู่ไหน

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้าง News Feed Manager เป็นระบบหนึ่งของ Joomla ที่รวบรววมข่าวสารจากเว็บเว็บไซต์ที่เรานั้นสนใจ ให้มาแสดงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของเรา โดยจะดึงชื่อเเละเนื้อหาบางส่วนมาแสดง โดยทำาการเปิดJoomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ไปที่ Components แล้วทำการเลือกที่ New Feeds โดยที่เราสามารถแบ่ง Categories ได้ว่าจะแบ่งในหมวดหมู่ไหน

มุมมอง

  • 659 Total Views
  • 659 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+