สอนการสร้าง Module ใหม่ใน Joomla โดยการเปิดในหน้าของผู้ดูแลระบบ

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนการสร้าง Module ใหม่ใน Joomla โดยเปิดที่ Joomla ฝั่งของผู้ดูแลระบบ หรือส่วนของ Admin แล้วทำการสร้าง Module โดยไปที่ Extension จากนั้นทำการเลือกที่ Modules จะเห็นหน้าการใช้งาน Module ที่เราทำการใช้งานอยู่ แล้วทำการสร้างใหม่โดยไปที่ New เมื่อทำการเลือกแล้วจะแสดงเมนูขอล Module ต่างๆขึ้นมา แต่ละเมนูจะมีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกนออกไป

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้าง Module ใหม่ใน Joomla โดยเปิดที่ Joomla ฝั่งของผู้ดูแลระบบ หรือส่วนของ Admin แล้วทำการสร้าง Module โดยไปที่ Extension จากนั้นทำการเลือกที่ Modules จะเห็นหน้าการใช้งาน Module ที่เราทำการใช้งานอยู่ แล้วทำการสร้างใหม่โดยไปที่ New เมื่อทำการเลือกแล้วจะแสดงเมนูขอล Module ต่างๆขึ้นมา แต่ละเมนูจะมีหน้าที่ในการทำงานที่แตกต่างกนออกไป

มุมมอง

  • 874 Total Views
  • 874 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+