แนะนำส่วนเสิรม MLine ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก ในหน้าเว็บไซต์ E Commerce

Joomla Extension / Joomla Extensions

แนะนำตัวส่วนเสริม MLine สำหรับตัวส่วนเสริม M Line จะใช้ในการลงทะเบียน สมัครสมาชิก ในหน้าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ E Commerce โดยที่เราไม่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง โดยที่จะใช้การ ซิงค์ ข้อมูลผ่านตัว ไลน์ วิธีการใช้งานสามารถคลิกที่ Login With Line แล้วจะเข้าไปที่หน้าให้เราทำการกรอกอีเมล์ Password ของตัวไลน์ ซึ่งส่วนนนี้เราจะตองทำการยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมลล์ในตัวไลน์แอพพลิเคชันก่อน หลังจากรอกข้อมูลเสร็จแล้วทำการ Login หลังจากนั้นจะเข้าสู้หน้าการยืนยันอีเมล์อีกครั้ง แล้วทำการกรอกอีเมล์ไปอีกครั้ง แล้วทำการ Save หลังจากนั้นจะได้การเข้าสู่ระบบจากหน้าเว็บไซต์

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำตัวส่วนเสริม MLine สำหรับตัวส่วนเสริม M Line จะใช้ในการลงทะเบียน สมัครสมาชิก ในหน้าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ E Commerce โดยที่เราไม่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง โดยที่จะใช้การ ซิงค์ ข้อมูลผ่านตัว ไลน์ วิธีการใช้งานสามารถคลิกที่ Login With Line แล้วจะเข้าไปที่หน้าให้เราทำการกรอกอีเมล์ Password ของตัวไลน์ ซึ่งส่วนนนี้เราจะตองทำการยืนยันการลงทะเบียนผ่านอีเมลล์ในตัวไลน์แอพพลิเคชันก่อน หลังจากรอกข้อมูลเสร็จแล้วทำการ Login หลังจากนั้นจะเข้าสู้หน้าการยืนยันอีเมล์อีกครั้ง แล้วทำการกรอกอีเมล์ไปอีกครั้ง แล้วทำการ Save หลังจากนั้นจะได้การเข้าสู่ระบบจากหน้าเว็บไซต์

มุมมอง

  • 555 Total Views
  • 555 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+