การใช้งาน M Gallery ซึ่งเป็น Extension หรือ ส่วนเสริมของ Joomla ที่ช่วยในการสดงผลของรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

Joomla Extension / Joomla Extensions

ารใช้งาน M Gallery ซึ่งเป็น Extension หรือ ส่วนเสริมของ Joomla ที่ช่วยในการสดงผลของรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือส่วนของ Component และส่วนของ Module โดยที่เรานั้นต้องทำากรติดตั้งในตัว MGallery ให้เราทำการเปิดหมวดของ Joomla ในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ แล้วเข้าไปที่ Extension เลือกในส่วนของ Install หลังจากนั้นทำการติดตั้ง MGallery

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ารใช้งาน M Gallery ซึ่งเป็น Extension หรือ ส่วนเสริมของ Joomla ที่ช่วยในการสดงผลของรูปภาพอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือส่วนของ Component และส่วนของ Module โดยที่เรานั้นต้องทำากรติดตั้งในตัว MGallery ให้เราทำการเปิดหมวดของ Joomla ในส่วนของ ผู้ดูแลระบบ แล้วเข้าไปที่ Extension เลือกในส่วนของ Install หลังจากนั้นทำการติดตั้ง MGallery

มุมมอง

  • 1080 Total Views
  • 1080 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+