แนะนำส่วนเสริม M Facebook ซึ่งมีไว้สำหรับติตั้งในเว็บไซต์หรือ เว็บไซต์ E Commerce

Joomla Extension / Joomla Feature


แนะนำส่วนเสริม M Facebook ซึ่งมีไว้สำหรับติตั้งในเว็บไซต์หรือ เว็บไซต์ E Commerce เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่าน Facebook โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เสียเวลา โดยจะทำการเชื่อมต่อ การ Login เข้ากับ Facebook วิธีการใช้งาน โดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Login With Facebook เพื่อทำากรลงทะเบียน เว็บไซต์ผ่าน Facebook

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำส่วนเสริม M Facebook ซึ่งมีไว้สำหรับติตั้งในเว็บไซต์หรือ เว็บไซต์ E Commerce เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกผ่าน Facebook โดยที่ผู้สมัครไม่ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เสียเวลา โดยจะทำการเชื่อมต่อ การ Login เข้ากับ Facebook วิธีการใช้งาน โดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Login With Facebook เพื่อทำากรลงทะเบียน เว็บไซต์ผ่าน Facebook

มุมมอง

  • 1059 Total Views
  • 1059 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+