สอนการติดตั้ง Languages และการใช้งาน บน Joomla โดยจัดการที่หน้า Admin

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

ติดตั้ง Languages และการใช้งาน บน Joomla โดยเปิดโปแกรม Joomlaในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือ Admin ไปที่ Extension แล้วทำการเลือก Languages วิธีการติดตั้งภาษาสามารถทำได้ 2 วิธี คือดารเลือกภาษาที่มีอยู่ใน Joomla อยู่แล้ว หรือการอัพโหลดไฟล์ภาษาเพิ่มเข้ามาหากเป็นภาษาที่มีอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษหากเราต้องการติดตั้งภาษาอื่นโดยให้ไปที่ Install Languages

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ติดตั้ง Languages และการใช้งาน บน Joomla โดยเปิดโปแกรม Joomlaในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือ Admin ไปที่ Extension แล้วทำการเลือก Languages วิธีการติดตั้งภาษาสามารถทำได้ 2 วิธี คือดารเลือกภาษาที่มีอยู่ใน Joomla อยู่แล้ว หรือการอัพโหลดไฟล์ภาษาเพิ่มเข้ามาหากเป็นภาษาที่มีอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษหากเราต้องการติดตั้งภาษาอื่นโดยให้ไปที่ Install Languages

มุมมอง

  • 990 Total Views
  • 990 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+