แนะนำการแบ่งกลุ่ม ลูกค้าใน Joomshopping Thai Edition

Joomla Extension / Joomla Extensions

แนะนำการแบ่งกลุ่ม ลูกค้าใน Joom sopping thai Edition ซึ่งเป็น Extention ร้านค้าออนไลน์หรือ เว็บไซต์ E commerch ในส่วนของ Joom shopping Thai Edition จะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นหลายกลุ่ม เช่นลูกค้า VIP หรือลูกค้าธรรมดา โดยสามารถตั้งค่าได้ในส่วนของ Components เลือกในส่วนของ Components และเลือกในส่วนของ OPtion

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำการแบ่งกลุ่ม ลูกค้าใน Joom sopping thai Edition ซึ่งเป็น Extention ร้านค้าออนไลน์หรือ เว็บไซต์ E commerch ในส่วนของ Joom shopping Thai Edition จะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นหลายกลุ่ม เช่นลูกค้า VIP หรือลูกค้าธรรมดา โดยสามารถตั้งค่าได้ในส่วนของ Components เลือกในส่วนของ Components และเลือกในส่วนของ OPtion

มุมมอง

  • 571 Total Views
  • 571 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+