เพิ่มผู้ดูแลระบบ ใน Joomla Website ให้มีผู้ดูแลมากกว่า 1 คน

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

เพิ่มผู้ดูแลระบบ ใน Joomla Website ให้มีผู้ดูแลมากกว่า 1 คน ซึ่งในการเพิ่ม user ซึ่งก็คือ admin จากนั้นเข้าไปที่ user user manager new ซึ่งมีการตั้งค่าตามวีดีโอ

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

เพิ่มผู้ดูแลระบบ ใน Joomla Website ให้มีผู้ดูแลมากกว่า 1 คน ซึ่งในการเพิ่ม user ซึ่งก็คือ admin จากนั้นเข้าไปที่ user user manager new ซึ่งมีการตั้งค่าตามวีดีโอ

มุมมอง

  • 2114 Total Views
  • 2114 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+