สอนวิธีการติดตั้ง Joomla Version 3.8 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนวิธีการติดตั้ง Joomla Version 3.8 โดยขั้นตอนแรกให้เราทำการปิดที่ Xampp เพื่อทำการ Start Apache และ My SQL โดยที่เราทำการดาวโหลดไฟล์ Joomla ที่เป็น . Zip มาเพื่อที่จะทำการติดตั้ง และเข้าไปทำการสร้างฐานข้อมูล หลังจากนั้นทำการวาง โฟล์เดอร์ที่เราทำการแตกไฟล์และเปลี่ยนชื่อมาวางที่ ht doc หลังจากนั้นทำการเปิด Browsers ขึ้นมา และทำกรเข้าสู้หน้าการติดตั้ง Joomla

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการติดตั้ง Joomla Version 3.8 โดยขั้นตอนแรกให้เราทำการปิดที่ Xampp เพื่อทำการ Start Apache และ My SQL โดยที่เราทำการดาวโหลดไฟล์ Joomla ที่เป็น . Zip มาเพื่อที่จะทำการติดตั้ง และเข้าไปทำการสร้างฐานข้อมูล หลังจากนั้นทำการวาง โฟล์เดอร์ที่เราทำการแตกไฟล์และเปลี่ยนชื่อมาวางที่ ht doc หลังจากนั้นทำการเปิด Browsers ขึ้นมา และทำกรเข้าสู้หน้าการติดตั้ง Joomla

มุมมอง

  • 863 Total Views
  • 863 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+