ระบบดาวน์โหลด ไฟล์ เอกสารบนหน้าเว็บ Joomla ด้วย MDfiles จัดการเอกสาร อัพโหลดไฟล์

Joomla Extension / Joomla Extensions

MDfile แนะนำความสามารถของ Component จัดการดาวน์โหลด ไฟล์ เอกสารบนหน้าเว็บ ทำงาน บน Joomla 3.x
ส่วนประกอบของชุดไฟล์ ติดตั้ง
ชุดติดตั้งตอนนี้
- com_mdfiles.zip
- mod_mdfiles_recent.zip
- mod_mdfiles_categories.zip
- mod_mdfiles_popular.zip
- mod_mdfiles_feature.zip
- plg_content_mdfilesdocuments.zip
- plg_editor-xtd_mdfilesdocuments.zip
โหลด Component ไปใช้งานได้ฟรีที่ http://www.mindphp.com/download/documents/categories/3-mindphp-joomla-extensions.html
โดย: http://www.mindphp.com/forums/index.php

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

MDfile แนะนำความสามารถของ Component จัดการดาวน์โหลด ไฟล์ เอกสารบนหน้าเว็บ ทำงาน บน Joomla 3.x

ส่วนประกอบของชุดไฟล์ ติดตั้ง

ชุดติดตั้งตอนนี้

- com_mdfiles.zip

- mod_mdfiles_recent.zip

- mod_mdfiles_categories.zip

- mod_mdfiles_popular.zip

- mod_mdfiles_feature.zip

- plg_content_mdfilesdocuments.zip

- plg_editor-xtd_mdfilesdocuments.zip

โหลด Component ไปใช้งานได้ฟรีที่ http://www.mindphp.com/download/documents/categories/3-mindphp-joomla-extensions.html

โดย: http://www.mindphp.com/forums/index.php

มุมมอง

  • 3664 Total Views
  • 3664 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+