การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Joomla หรือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวหน้าเว็บ Joomla

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Joomla หรือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวหน้าเว็บ Joomla โดยเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเลือกที่ System แล้วทำการเลือก Global Configuration เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าการตั้งค่าในการทำงานหน้า Global Configuration เลือกที่ System Cache เพื่อทำากรตั้งค่า

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การเพิ่มประสิทธิภาพให้ Joomla หรือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวหน้าเว็บ Joomla โดยเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเลือกที่ System แล้วทำการเลือก Global Configuration เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าการตั้งค่าในการทำงานหน้า Global Configuration เลือกที่ System Cache เพื่อทำากรตั้งค่า

มุมมอง

  • 654 Total Views
  • 654 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+