แนะนำความสามารถของ Joomla 4

Joomla Extension / Joomla Feature


ความสามารถของ Joomla 4 ซึ่งใน version 4 จะลบ Function ต่างๆที่ได้ประกาศยกเลิกไว้ใน Version 3.x กรณีที่เป็นนักพัฒนาส่งเสริมของ Joomla อยู่แล้วหากทำการสังเกตุก็จะเห็นว่าใน Code Function ต่างๆของJoomla จะมีการแจ้งยกเลิกไว้ให้เราทราบอยู่แล้วเพื่อนักพัฒนาจะได้เตรียมปรับเปลี่ยนการใช้งาน Function สำหรับงานในอนาคต หน้าจอการติดตั้ง Joomla มีการปรับปรุงให้สามารถติดตั้ง Joomla ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ความสามารถของ Joomla 4 ซึ่งใน version 4 จะลบ Function ต่างๆที่ได้ประกาศยกเลิกไว้ใน Version 3.x กรณีที่เป็นนักพัฒนาส่งเสริมของ Joomla อยู่แล้วหากทำการสังเกตุก็จะเห็นว่าใน Code Function ต่างๆของJoomla จะมีการแจ้งยกเลิกไว้ให้เราทราบอยู่แล้วเพื่อนักพัฒนาจะได้เตรียมปรับเปลี่ยนการใช้งาน Function สำหรับงานในอนาคต หน้าจอการติดตั้ง Joomla มีการปรับปรุงให้สามารถติดตั้ง Joomla ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

มุมมอง

  • 945 Total Views
  • 945 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+