สอนวิธีการตั้งค่าภาษาของเว็บไซต์ใน Joomlaว่ามีขั้นสอนและประโยชน์อย่างไรบ้าง

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนวิธีการตั้งค่าภาษาของเว็บไซต์ในJoomla ว่ามีขั้นสอนและประโยชน์อย่างไรบ้าง โดย Joomla มี Feature ที่สามารถตั้งค่าภาษา ของเราได้ที่เก็บรายละเอียดของภาษา หรือเก็บ Keyword ของภาษาของเว็บไซต์ของเราเพื่อเป็นการส่งเสริมในด้าน SEO อีกทางหนึ่ง โดยการเข้าสู้ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่ Extension

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการตั้งค่าภาษาของเว็บไซต์ในJoomla ว่ามีขั้นสอนและประโยชน์อย่างไรบ้าง โดย Joomla มี Feature ที่สามารถตั้งค่าภาษา ของเราได้ที่เก็บรายละเอียดของภาษา หรือเก็บ Keyword ของภาษาของเว็บไซต์ของเราเพื่อเป็นการส่งเสริมในด้าน SEO อีกทางหนึ่ง โดยการเข้าสู้ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่ Extension

มุมมอง

  • 910 Total Views
  • 910 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+