สอนวิธีการตั้งค่าการเลือกลำดับเมนูก่อนหลังใน Joomla เพื่อจัดการเมนูที่เราต้องการเรียงลำดับ

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนวิธีการตั้งค่าการเลือกลำดับเมนูก่อนหลังใน Joomla โดยเข้าไปที่ Joomla ในการทำงานส่วนของผู้ดูแลระบบ เลือกไปที่ Menus แล้วทำการเลือกเมนูที่เราต้องการที่จะเรียงลำดับ เมื่อเข้าไปจะเห็นหน้าทำงานหากเราต้องการที่จะให้เมนูไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เราสามาถที่จะเลือกเมนูแล้วทำการเลื่อนเมนูให้อยู่ในลำดับที่เราต้องการได้

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการตั้งค่าการเลือกลำดับเมนูก่อนหลังใน Joomla โดยเข้าไปที่ Joomla ในการทำงานส่วนของผู้ดูแลระบบ เลือกไปที่ Menus แล้วทำการเลือกเมนูที่เราต้องการที่จะเรียงลำดับ เมื่อเข้าไปจะเห็นหน้าทำงานหากเราต้องการที่จะให้เมนูไหนอยู่ลำดับที่เท่าไหร่เราสามาถที่จะเลือกเมนูแล้วทำการเลื่อนเมนูให้อยู่ในลำดับที่เราต้องการได้

มุมมอง

  • 871 Total Views
  • 871 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+