สอนการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวหรือการ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่ สร้างจาก Joomla โดยทำการเปิดในส่วนของเว็บไซต์

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวหรือการ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่ สร้างจาก Joomla โดยทำการเปิดในส่วนของเว็บไซต์ เช่นหากเราต้องการปิดเพื่อเพิ่มเนื้อหา หรือการปรับปรุงเว็บไวต์ของเราห้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้กับเว็บไซ๖ืหรือการปรับเปลี่ยนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยทำการปิดเว็บไซต์เพื่อไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ โดยการเลือก Site Offline ให้เลือกการปิดเว็บไซต์เพื่อทำการปิดเว็บไซต์ชั่คราว

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการปิดเว็บไซต์ชั่วคราวหรือการ ออฟไลน์ เว็บไซต์ที่ สร้างจาก Joomla โดยทำการเปิดในส่วนของเว็บไซต์ เช่นหากเราต้องการปิดเพื่อเพิ่มเนื้อหา หรือการปรับปรุงเว็บไวต์ของเราห้ดีขึ้น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้กับเว็บไซ๖ืหรือการปรับเปลี่ยนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยทำการปิดเว็บไซต์เพื่อไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ โดยการเลือก Site Offline ให้เลือกการปิดเว็บไซต์เพื่อทำการปิดเว็บไซต์ชั่คราว

มุมมอง

  • 826 Total Views
  • 826 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+