วิธีสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาเว็บไซต์ Joomla

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

วิธีสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาเว็บไซต์ Joomla แบ่งสัดส่วนเนื้อหาให้ชัดเจน การสร้างหมวดก็ทำได้โดยให้ Content เลือก Categories แล้วคลิก เสร็จแล้วก็จะแสดงหน้า Articles: Categories ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ เราก็สามารถคลิก New เพื่อสร้าง Categories หรือหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาได้เลย

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

วิธีสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาเว็บไซต์ Joomla แบ่งสัดส่วนเนื้อหาให้ชัดเจน การสร้างหมวดก็ทำได้โดยให้ Content เลือก Categories แล้วคลิก เสร็จแล้วก็จะแสดงหน้า Articles: Categories ซึ่งเป็นส่วนของการสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาของเว็บไซต์ เราก็สามารถคลิก New เพื่อสร้าง Categories หรือหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหาได้เลย

มุมมอง

  • 1685 Total Views
  • 1685 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+