สอนวิธีการตั้งค่าธนาคารและการตั้งค่าการแจ้งการโอนเงินไปให้ลูกค้าใน Joom Shopping ThailEdition

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนวิธีการตั้งค่าธนาคารและการตั้งค่การแจ้งการโอนเงินไปให้ลูกค้าใน JoomShopping Thai Edition ขั้นแรกให้เราทำการเข้าสู่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเลือกที่ Component เลือก Joom Shopping ไปที่เมนู Options เข้าไปที่เมนู Bank จะเห็นหน้าการตั้งค่าธนาคาร ซึ่งใน
JoomShopping Thai Edition นั้นจะมีธนาคารมาให้อย่างมากมายให้เราได้นำมาปรับใช้

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการตั้งค่าธนาคารและการตั้งค่การแจ้งการโอนเงินไปให้ลูกค้าใน JoomShopping Thai Edition ขั้นแรกให้เราทำการเข้าสู่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นทำการเลือกที่ Component เลือก Joom Shopping ไปที่เมนู Options เข้าไปที่เมนู Bank จะเห็นหน้าการตั้งค่าธนาคาร ซึ่งใน

JoomShopping Thai Edition นั้นจะมีธนาคารมาให้อย่างมากมายให้เราได้นำมาปรับใช้

มุมมอง

  • 552 Total Views
  • 552 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+