คู่มือ install Odoo 9 on Ubuntu 14.0.4 Opensource ERP system สอนติดตั้ง Odoo 9

Odoo Module / Odoo feature

install Odoo 9 on Ubuntu 14.0.4 Opensource ERP system สอนติดตั้ง Odoo 9
และแนะนำ Feature ใหม่ ของ Odoo 9
By: http://www.mindphp.com/

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

install Odoo 9 on Ubuntu 14.0.4 Opensource ERP system สอนติดตั้ง Odoo 9

และแนะนำ Feature ใหม่ ของ Odoo 9

By: http://www.mindphp.com/

มุมมอง

  • 3431 Total Views
  • 3431 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+