แนะนำ Features การใช้งาน ตั้งค่าเบื้องต้น ส่วนของ user และ admin

phpBB Extensions / phpBB Tutorial

แนะนำ Features การใช้งาน ตั้งค่าเบื้องต้น ส่วนของ user และ admin การตั้งค่าการใช้งานการทำงานเบื้องต้นที่เป็นความสามารถใหม่ของ phpBB3.1 ทั้งในส่วนของ User(ผู้ใช้งานทั่วไป) เเละ Admin(ผู้ดูแลระบบ)

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Features การใช้งาน ตั้งค่าเบื้องต้น ส่วนของ user และ admin การตั้งค่าการใช้งานการทำงานเบื้องต้นที่เป็นความสามารถใหม่ของ phpBB3.1 ทั้งในส่วนของ User(ผู้ใช้งานทั่วไป) เเละ Admin(ผู้ดูแลระบบ)

มุมมอง

  • 1265 Total Views
  • 1265 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+