แนะนำ Features การออกใบกำกับภาษี ในร้านค้าออนไลน์ E Commerce Joomshopping Thai Edition

Joomla Extension / Joomla Feature

แนะนำ Features สำหรับการออกใบกำกับภาษี ซึ่งใน Joomshopping Thai Edition จะมีการเพิ่มในส่วนของ ฟิลด์หรือช่องในการกรอกข้อมูล สำหรับการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ที่ทำการซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ โดยทั่วไปหากเราทำการสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์แล้วต้องการใบกำกับภาษี บางที่อาจจะยังไม่มีใบกำกับภาษีรองรับแต่สำหรับ Joomshopping Thai Edition สามารถทำการเปิดปิดใบกำกับภาษีได้

By: http://www.mindphp.com/

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Features สำหรับการออกใบกำกับภาษี ซึ่งใน Joomshopping Thai Edition จะมีการเพิ่มในส่วนของ ฟิลด์หรือช่องในการกรอกข้อมูล สำหรับการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ที่ทำการซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ โดยทั่วไปหากเราทำการสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์แล้วต้องการใบกำกับภาษี บางที่อาจจะยังไม่มีใบกำกับภาษีรองรับแต่สำหรับ Joomshopping Thai Edition สามารถทำการเปิดปิดใบกำกับภาษีได้

By: http://www.mindphp.com/

มุมมอง

  • 1008 Total Views
  • 1008 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+