แนะนำ Feature ที่เชื่อมต่อระหว่าง Website Ecommerce ที่ใช้ Joom Shopping Thai Edition กับระบบ ERP

Joomla Extension / Joomla Feature

แนะนำ Feature ที่เชื่อมต่อระหว่าง Website Ecommerce ที่ใช้ Joom Shopping Thai Edition กับระบบ ERP ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น Open ERP หรือ Odoo ก็ได้ ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง สองระบบนี้จะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการส่วนต่างๆของระบบ E Commerce หรือระบบร้านค้าออนไลน์

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Feature ที่เชื่อมต่อระหว่าง Website Ecommerce ที่ใช้ Joom Shopping Thai Edition กับระบบ ERP ซึ่งสามารถเลือกใช้เป็น Open ERP หรือ Odoo ก็ได้ ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง สองระบบนี้จะทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการส่วนต่างๆของระบบ E Commerce หรือระบบร้านค้าออนไลน์

มุมมอง

  • 1244 Total Views
  • 1244 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+