แนะนำFeature การกำหนดคุณสมบัติให้กับสินค้าซึ่ง เป็น Feature ของ joom Shopping Thai Edition สำหรับร้านค้าออนไลน์

Joomla Extension / Joomla Feature

แนะนำFeature การกำหนดคุณสมบัติให้กับสินค้าซึ่ง เป็น Feature ของ joom Shopping Thai Edition สำหรับร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเราสามารถกำหนดขาด ไซต์ สี ของสินค้า ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ใน Joom shopping Thai Edition ก็จะให้เราสามารถเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปเองได้ โดยจะอยู่ในส่วนของ Component Joomshopping opption

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำFeature การกำหนดคุณสมบัติให้กับสินค้าซึ่ง เป็น Feature ของ joom Shopping Thai Edition สำหรับร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเราสามารถกำหนดขาด ไซต์ สี ของสินค้า ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ใน Joom shopping Thai Edition ก็จะให้เราสามารถเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปเองได้ โดยจะอยู่ในส่วนของ Component Joomshopping opption

มุมมอง

  • 1026 Total Views
  • 1026 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+