แนะนำ feature ช่องทางการชำระเงิน ในร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสำหรับตัวเว็บไซต์ E Commerce ที่พัฒนาด้วย ตัว Joomshopping Thai Edition

Joomla Extension / Joomla Feature

แนะนำ feature ช่องทางการชำระเงิน ในร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสำหรับตัวเว็บไซต์ E Commerce ที่พัฒนาด้วย ตัว Joomshopping Thai Edition ที่สามารถรองรับการรับชำระเงินได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ โดยการเข้าไปที่ components เลือกที่ Joomshopping แล้วเลือกในส่วนของ Options แล้วทำการเลือกในส่วนของ Playment เราสามารถเพิ่มช่องทางในการับชำระเงินได้

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ feature ช่องทางการชำระเงิน ในร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสำหรับตัวเว็บไซต์ E Commerce ที่พัฒนาด้วย ตัว Joomshopping Thai Edition ที่สามารถรองรับการรับชำระเงินได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ โดยการเข้าไปที่ components เลือกที่ Joomshopping แล้วเลือกในส่วนของ Options แล้วทำการเลือกในส่วนของ Playment เราสามารถเพิ่มช่องทางในการับชำระเงินได้

มุมมอง

  • 1073 Total Views
  • 1073 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+