สอนการเปลี่ยน Favicon ให้กับ Joomla ซึ่งเป็นไคอนที่อยู่บนชื่อของเว็บไซต์

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนการเปลี่ยน Favicon ให้กับ Joomla ซึ่งเป็นไคอนที่อยู่บนชื่อของ เว็บไซต์ โดยที่เราทำการหาภาพหรือไอคอนที่เราต้องการใช้เป็น Favicon โดยรูปภาพนั้นเราจะต้องทำการปรับขนาดให้เท่ากับไอคอน Standard ซึ่งจะมี ขนาด 16x16 และ ต้อง เป็น .icon เมื่อทำการบันทึกไอคอนที่มีชื่อเดียวกับกับ icon standard แล้วทำการนำมาบันทึกทับไว้ที่ icon Favicon ได้เลย แล้วไปดูผลที่หน้าเว็บ เราก็จะได้ Favicon ที่เราทำการเปลี่ยน

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการเปลี่ยน Favicon ให้กับ Joomla ซึ่งเป็นไคอนที่อยู่บนชื่อของ เว็บไซต์ โดยที่เราทำการหาภาพหรือไอคอนที่เราต้องการใช้เป็น Favicon โดยรูปภาพนั้นเราจะต้องทำการปรับขนาดให้เท่ากับไอคอน Standard ซึ่งจะมี ขนาด 16x16 และ ต้อง เป็น .icon เมื่อทำการบันทึกไอคอนที่มีชื่อเดียวกับกับ icon standard แล้วทำการนำมาบันทึกทับไว้ที่ icon Favicon ได้เลย แล้วไปดูผลที่หน้าเว็บ เราก็จะได้ Favicon ที่เราทำการเปลี่ยน

มุมมอง

  • 1141 Total Views
  • 1141 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+