สอนวิธีติดตั้งส่วนเสริม Extensions ให้กับ Website Joomla 3.7

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนวิธีติดตั้งส่วนเสริม Extensions ให้กับ Website Joomla 3.7 ติดตั้งส่วนเสริมต่างๆ สำหรับนำมาใช้ให้ Joomla มีการใช้งานเพิ่มขึ้น ในการติดตั้ง Extensions ของ joomla ก็สามารถทำได้โดย คลิกที่ Extensions - Manage Install จากนั้นก็จะเจอหน้าแสดงส่วนของการติดตั้ง ซึ่งการติดตั้งสามารถทำได้ 3 ช่องทาง ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีติดตั้งส่วนเสริม Extensions ให้กับ Website Joomla 3.7 ติดตั้งส่วนเสริมต่างๆ สำหรับนำมาใช้ให้ Joomla มีการใช้งานเพิ่มขึ้น ในการติดตั้ง Extensions ของ joomla ก็สามารถทำได้โดย คลิกที่ Extensions - Manage Install จากนั้นก็จะเจอหน้าแสดงส่วนของการติดตั้ง ซึ่งการติดตั้งสามารถทำได้ 3 ช่องทาง ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม

มุมมอง

  • 1930 Total Views
  • 1930 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+