แนะนำ Extension เสริมของ Joomla ที่ชื่อ MD Gallery ซึ่งเป็น ส่วนเสริมที่ช่วยในการแสดงผลรูปภาพ

Joomla Extension / Joomla Extensions

แนะนำ Extension เสริมของ Joomla ที่ชื่อ MD Gallery ซึ่งเป็น ส่วนเสริมที่ช่วยในการแสดงผลรูปภาพจะมีทั้งหมด2 ส่วน คือ ส่วนของ MD Gallery ในส่วนของ Component และในส่วนของ MD Gallery ในส่วนของ Module ที่ใช้กำหนดจุดแสดงผล ในการติดตั้งเราต้องทำการติดตั้งทั้งสองส่วน ในส่วนของ Component และส่วนของ Module

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Extension เสริมของ Joomla ที่ชื่อ MD Gallery ซึ่งเป็น ส่วนเสริมที่ช่วยในการแสดงผลรูปภาพจะมีทั้งหมด2 ส่วน คือ ส่วนของ MD Gallery ในส่วนของ Component และในส่วนของ MD Gallery ในส่วนของ Module ที่ใช้กำหนดจุดแสดงผล ในการติดตั้งเราต้องทำการติดตั้งทั้งสองส่วน ในส่วนของ Component และส่วนของ Module

มุมมอง

  • 1597 Total Views
  • 1597 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 1 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+