สอนวิธีการใช้ Extension Component MJClone ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla เพื่อใช้ในการโคลนเว็บไซต์ของ Joomla หรือการ Backup เว็บไซต์

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนวิธีการใช้ Extension Component MJClone ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla เพื่อใช้ในการโคลนเว็บไซต์ของ Joomla หรือการ Backup เว็บไซต์ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Backup เว็บไซต์ โดยการเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ แล้วทำการไปที่ Component ไปที่ Mj Clone จะสังเกตุเห็นหน้าต่างการทำงานของ Mj Clone

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนวิธีการใช้ Extension Component MJClone ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ Joomla เพื่อใช้ในการโคลนเว็บไซต์ของ Joomla หรือการ Backup เว็บไซต์ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ Backup เว็บไซต์ โดยการเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ แล้วทำการไปที่ Component ไปที่ Mj Clone จะสังเกตุเห็นหน้าต่างการทำงานของ Mj Clone

มุมมอง

  • 815 Total Views
  • 815 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+