การบันทึกบัญชี ระบบ ERP โปรแกรมบัญชี Openerp Sale Order Purchase Accounting สำหรับธุรกิจขนาดกลาง

Odoo Module / odoo Tutorial

การบันทึกบัญชี ระบบ ERP โปรแกรมบัญชี Openerp Sale Order Purchase Accounting สำหรับธุรกิจขนาดกลาง เริ่มตั้งแต่การสร้างใบ และการรับชำระเงินจากลูกค้า การออก Quatation PO Inv ทั้งฝั่ง Supplier และ Purchase พร้อมการบันทึกบัญชี การเรียกดูข้อมูลบัญชี ตั้งค่าการออกรายงาน

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

การบันทึกบัญชี ระบบ ERP โปรแกรมบัญชี Openerp Sale Order Purchase Accounting สำหรับธุรกิจขนาดกลาง เริ่มตั้งแต่การสร้างใบ และการรับชำระเงินจากลูกค้า การออก Quatation PO Inv ทั้งฝั่ง Supplier และ Purchase พร้อมการบันทึกบัญชี การเรียกดูข้อมูลบัญชี ตั้งค่าการออกรายงาน

มุมมอง

  • 4322 Total Views
  • 4322 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+