ใช้งานระบบ ERP ใน OpenERP ตั้งค่า HR สำหรับวันหยุด วันลา การลา ของพนักงานในระบบ Holiday Management

Odoo Module / odoo Tutorial

ใช้งานระบบ ERP ใน OpenERP ตั้งค่า HR สำหรับวันหยุด วันลา การลา ของพนักงานในระบบ Holiday Management วิธีการตั่งค่า การจัดการวันหยุดพนักงานในระบบ OpenERP จะช่วยในเรื่องของผู้จัดการจะสามารถกำหนดและอนุมัติวันลาของพนักงานแบบบุคคล และแผนกทั้งหมดได้ ส่วนพนักงานจะสามารถ ส่งใบลา ลาป่วย ลากิจ รวมทั้งสามารถดูรายงานสถิติการลาของพนักงานในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

ใช้งานระบบ ERP ใน OpenERP ตั้งค่า HR สำหรับวันหยุด วันลา การลา ของพนักงานในระบบ Holiday Management วิธีการตั่งค่า การจัดการวันหยุดพนักงานในระบบ OpenERP จะช่วยในเรื่องของผู้จัดการจะสามารถกำหนดและอนุมัติวันลาของพนักงานแบบบุคคล และแผนกทั้งหมดได้ ส่วนพนักงานจะสามารถ ส่งใบลา ลาป่วย ลากิจ รวมทั้งสามารถดูรายงานสถิติการลาของพนักงานในแต่ละเดือนได้อีกด้วย

มุมมอง

  • 251 Total Views
  • 251 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 การแบ่งปันทางสังคม
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+