สาธิตการใช้งาน ERP Odoo - OpenERP งานจัดซื้อ งานขาย บัญชี คลังสินค้า Odoo ระบบ MRP บริหารงานการผลิต

Odoo Module / Odoo feature

สาธิตการใช้งาน ERP Odoo - OpenERP งานจัดซื้อ งานขาย บัญชี คลังสินค้า Odoo ระบบ MRP บริหารงานการผลิต เริ่มตั้งแต่ อัตรการแลกเปลี่ยน กำหนด Price List

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สาธิตการใช้งาน งานจัดซื้อ งานขาย บัญชี คลังสินค้า เริ่มตั้งแต่ อัตรการแลกเปลี่ยน กำหนด Price List Odoo - OpenERP

by: http://www.mindphp.com

มุมมอง

  • 4937 Total Views
  • 4937 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+