แนะนำส่วนของการจัดการภาษี สำหรับเว็บไซต์ E Commerce หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ Component Joomshopping Thai Edition

Joomla Extension / Joomla Extensions

แนะนำส่วนของการจัดการภาษี สำหรับเว็บไซต์ E Commerce หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ Component Joomshopping Thai Edition ในการสร้าง ซึ่งจะมีส่วนของการจัดการภาษี สำหรับตัวของสินค้าซึ่งสามารถที่จะกำหนด ภาษีให้กับสินค้าในแต่ละตัวได้ ภาษีก็จะแสดงหน้าของสอนค้าเมื่อมีการซื้อสินค้า โดยจะขึ้นบอกจำนวนภาษี หรือ ยอดของภาษีที่ต้องเสียของสินค้าแต่ละครั้ง โยสามารถเข้าไปจัดการในส่วนของ Component เลือกในส่วนของJoom Shopping แล้วทำการเลือกในส่วนของ Option

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำส่วนของการจัดการภาษ๊ สำหรับเว็บไซต์ E Commerce หรือ ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ Component Joomshopping Thai Edition ในการสร้าง ซึ่งจะมีส่วนของการจัดการภาษี สำหรับตัวของสินค้าซึ่งสามารถที่จะกำหนด ภาษีให้กับสินค้าในแต่ละตัวได้ ภาษีก็จะแสดงหน้าของสอนค้าเมื่อมีการซื้อสินค้า โดยจะขึ้นบอกจำนวนภาษี หรือ ยอดของภาษีที่ต้องเสียของสินค้าแต่ละครั้ง โยสามารถเข้าไปจัดการในส่วนของ Component เลือกในส่วนของJoom Shopping แล้วทำการเลือกในส่วนของ Option

มุมมอง

  • 827 Total Views
  • 827 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+