สอนการสร้งเมนู drop down ที่เป็นเมนูย่อยลงมาให้เราทำการคลิกเลือก

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนการสร้งเมนู drop down ที่เป็นเมนูย่อยลงมาให้เราทำการคลิกเลือก เข้าไปทำการตั้งค่าใน Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือส่วนของ Admin จากนั้นทำการคลิกที่ Menu ทำการเลือก All Menu Item หรือทำากรเลือกเมนูที่เราต้องการเพิ่ม drop down หลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็จะแสดงเมนู Item ที่เรามีทั้งหมด

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

สอนการสร้งเมนู drop down ที่เป็นเมนูย่อยลงมาให้เราทำการคลิกเลือก เข้าไปทำการตั้งค่าใน Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือส่วนของ Admin จากนั้นทำการคลิกที่ Menu ทำการเลือก All Menu Item หรือทำากรเลือกเมนูที่เราต้องการเพิ่ม drop down หลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็จะแสดงเมนู Item ที่เรามีทั้งหมด

มุมมอง

  • 713 Total Views
  • 713 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+