สอนวิธีการใส่ข้อมูลDescription ของ Category วิธีการเขียน Description

Joomla Extension / สอนใช้งานจุมล่า

สอนวิธีการใส่ข้อมูล Description ของ Category โดยเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นให้ทำการไปที่ Content เลือก Category แล้วทำการสร้างหมวดหมู่โดยไปที่ New แล้วสร้าง Categories ขึ้นมา และใส่รายละเอียดคร่าวๆของหมวดหมู่ว่าเกี่ยวกับอะไร เมื่อสร้างเสร็จให้ไปที่ Menu เลือกที่ Main menu หลังจากนั้นทำการสร้าง Menu Title  EN

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

 • Shop.Mindphp.com, Administrator
  บน08/08/2018 06:40:29

  มีประโยชน์

สอนวิธีการใส่ข้อมูลDescription ของ Category โดยเข้าไปที่ Joomla ในส่วนของผู้ดูแลระบบ จากนั้นให้ทำการไปที่ Content เลือก Category แล้วทำการสร้างหมวดหมู่โดยไปที่ New แล้วสร้าง Categories ขึ้นมา และใส่รายละเอียดคร่าวๆของหมวดหมู่ว่าเกี่ยวกับอะไร เมื่อสร้างเสร็จให้ไปที่ Menu เลือกที่ Main menu หลังจากนั้นทำการสร้าง Menu Title

มุมมอง

 • 889 Total Views
 • 889 Website Views

การดำเนินการ

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 1 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+