แนะนำ Content Multicontent นำเนื้อหา ประกาศสำคัญ จากเว็บแม่มาใส่เว็บลูก หน่วยงานย่อย

Joomla Extension / Joomla Feature

แนะนำส่วนเสริมสำหรับใช้ใน Multisite Content Client อย่างตัวส่วนเสริม Content Multicontent ที่สามารถนำเนื้อหาบทความจากเว็บแม่มาใส่ในบทความเว็บลูกได้ เพียงแค่ติดตั้งก็สามารถใช้งานได้เลย ไม่ต้องตั้งค่า ซึ่งการที่จะใช้ Content Multicontent ได้จะต้องทำการติดตั้งคู่กับส่วนเสริม Editors XTD Multicontent สำหรับส่วนเสริมนี้ก็เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงานแล้วต้องการนำข่าวสารหรือข้อมูลจากหน่วยงานหลักมาแสดงยังเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อย หรือแม้แต่บริษัทที่มีบริษัทในเครือหลายบริษัทก็ตาม ส่วนเสริมนี้ก็เหมาะที่จะนำไปใช้งานด้วยเช่นกัน โดยการอ้างและแสดงเนื้อหาสำคัญจากเว็บแม่โดยเว็บลูกไปแสดงโดยเมื่อเว็บแม่มาใช้เป็นส่วนหนึงในเนื้อหาของเว็บลูกได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อวามใดๆ ได้ และหากเว็บแม่มีการอัพเดดเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ เว็บลูกก็จะเปลี่ยนตาม เหมาะ สำหรับ การทำเนื้อหาเว็บลูกที่ต้องการดึงประกาศสำคัญจากเว็บแม่ไปใช้

By: http://www.mindphp.com/

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำส่วนเสริมสำหรับใช้ใน Multisite Content Client อย่างตัวส่วนเสริม Content Multicontent ที่สามารถนำเนื้อหาบทความจากเว็บแม่มาใส่ในบทความเว็บลูกได้ เพียงแค่ติดตั้งก็สามารถใช้งานได้เลย ไม่ต้องตั้งค่า ซึ่งการที่จะใช้ Content Multicontent ได้จะต้องทำการติดตั้งคู่กับส่วนเสริม Editors XTD Multicontent สำหรับส่วนเสริมนี้ก็เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงานแล้วต้องการนำข่าวสารหรือข้อมูลจากหน่วยงานหลักมาแสดงยังเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อย หรือแม้แต่บริษัทที่มีบริษัทในเครือหลายบริษัทก็ตาม ส่วนเสริมนี้ก็เหมาะที่จะนำไปใช้งานด้วยเช่นกัน โดยการอ้างและแสดงเนื้อหาสำคัญจากเว็บแม่โดยเว็บลูกไปแสดงโดยเมื่อเว็บแม่มาใช้เป็นส่วนหนึงในเนื้อหาของเว็บลูกได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไข ข้อวามใดๆ ได้ และหากเว็บแม่มีการอัพเดดเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ เว็บลูกก็จะเปลี่ยนตาม เหมาะ สำหรับ การทำเนื้อหาเว็บลูกที่ต้องการดึงประกาศสำคัญจากเว็บแม่ไปใช้

By: http://www.mindphp.com/

มุมมอง

  • 979 Total Views
  • 979 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+