คู่มือสอนโคลนจุมล่า แนะนำการใช้งาน Component MJClone สำหรับการ Clone และ backup เว็บไซต์ Joomla 3.6

Joomla Extension / Joomla Extensions

แนะนำการใช้งาน Component MJClone สำหรับการ Clone และ backup เว็บไซต์ Joomla 3.x
MJClone เป็น Components สำหรับนำมาติดตั้งใน Joomla เพื่อใช้ในการ Clone เว็บไซต์ Joomla มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย โดยเมื่อทำการ Clone สำเร็จ สามารถนำไฟล์ ZIP ที่ได้จากการ Clone ไปติดตั้งจะได้เว็บไซต์ที่เหมือนกับเว็บไซต์ Joomla ต้นฉบับที่ใช้ Components MJClone อีกทั้ง Components MJClone ยังสามารถนำมาใช้งานเป็นตัว backup เว็บไซต์ได้อีกด้วย
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://shop.mindphp.com/shop/product/components-mjclone-clone-joomla-backup-70?category=19

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำการใช้งาน Component MJClone สำหรับการ Clone และ backup เว็บไซต์ Joomla 3.x

แนะนำขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง Component MJClone การใช้งานการ Clone เว็บไซต์ Joomla และการนำไฟล์ที่ได้จากการ Clone ไปใช้งาน

Page Extension ตัวนี้: http://www.mindphp.com/download/commercial-joomla-extension-2/3484-components-mjclone.html

By: http://www.mindphp.com/

มุมมอง

  • 2312 Total Views
  • 2312 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+