วิธีการใช้งาน Component MDBridge ซึ่งเป็น Component ที่ติดตั้งเพื่อใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มความสามรถให้กับ Joomla

Joomla Extension / Joomla Extensions

วิธีการใช้งาน Component MDBridge ซึ่งเป็น Component ที่ติดตั้งเพื่อใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มความสามรถให้กับ Joomla โดยที่ Component MDBridge เป็นตัวเชื่อมที่ทำให้เว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ระหว่าง joomla และ phpbb จากเดิมที่แยกจากกัน สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้ระบบ ระหว่าง joomla กับ phpbb เว็บบอร์ด โดยเข้าไปที่ Component Feature หลักจะสามารถปิด เปิด การเชื่อมต่อของ MDBridge ได้

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

วิธีการใช้งาน Component MDBridge ซึ่งเป็น Component ที่ติดตั้งเพื่อใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มความสามรถให้กับ Joomla โดยที่ Component MDBridge เป็นตัวเชื่อมที่ทำให้เว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ระหว่าง joomla และ phpbb จากเดิมที่แยกจากกัน สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้ระบบ ระหว่าง joomla กับ phpbb เว็บบอร์ด โดยเข้าไปที่ Component Feature หลักจะสามารถปิด เปิด การเชื่อมต่อของ MDBridge ได้

มุมมอง

  • 794 Total Views
  • 794 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+