แนะนำ Component MD Gellery สำหรับจัดการรูปภาพบนเว็บไซต์ ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ joomla v. 3 ขึ้นไป

Joomla Extension / Joomla Feature

แนะนำ Component MD Gellery สำหรับจัดการรูปภาพบนเว็บไซต์ ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ joomla v. 3 ขึ้นไป เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทรูปภาพบ่อยๆ เช่นภาพกิจกรรม ภาพการอบรม หรือ ภาพท่องเที่ยวประจำปี เราสามารถที่จะอัพโหลดขึ้นไปหรือว่าใช้งานได้ง่ายสำหรับ Component MD Gellery นี้ ในความสามารถหลักคือสามารถอัพโหลดภาพได้หลายภาพในครั้งเดียว หรือกาารตั้งภาพประจำ Categories หรือการตั้งภาพจากหมวดหมู่

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

แนะนำ Component MD Gellery สำหรับจัดการรูปภาพบนเว็บไซต์ ที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ joomla v. 3 ขึ้นไป เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีการอัพเดทรูปภาพบ่อยๆ เช่นภาพกิจกรรม ภาพการอบรม หรือ ภาพท่องเที่ยวประจำปี เราสามารถที่จะอัพโหลดขึ้นไปหรือว่าใช้งานได้ง่ายสำหรับ Component MD Gellery นี้ ในความสามารถหลักคือสามารถอัพโหลดภาพได้หลายภาพในครั้งเดียว หรือกาารตั้งภาพประจำ Categories หรือการตั้งภาพจากหมวดหมู่

มุมมอง

  • 1091 Total Views
  • 1091 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+