รู้จักกับ CMS ความหมายของ CMS Content Management System

Joomla Extension / Joomla Feature

รู้จักกับ CMS ความหมายของ CMS Content Management System เป็นระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์ ซึ่ง CMS ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ โดยเฉพาะเรื่องการใช้งาน เนื่องจาก CMS นั้นผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ตัวของ CMS เองจะมีโปรแกรมแถมมาและสามารถแทรกเองได้มากมาย เช่น Webboard , ระบบจัดการป้ายโฆษณา , ระบบนับจำนวนผู้ชม และตระกร้าสินค้า เป็นต้น

Share on Social Networks

แบ่งปันลิงค์

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

กรุณา login to send this video โดยอีเมล!

Post comment with email address (confirmation of email is required in order to publish comment on website) or please login to post comment

รู้จักกับ CMS ความหมายของ CMS Content Management System เป็นระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และเงินทอง ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลเว็บไซต์ ซึ่ง CMS ช่วยอำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ โดยเฉพาะเรื่องการใช้งาน เนื่องจาก CMS นั้นผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ตัวของ CMS เองจะมีโปรแกรมแถมมาและสามารถแทรกเองได้มากมาย เช่น Webboard , ระบบจัดการป้ายโฆษณา , ระบบนับจำนวนผู้ชม และตระกร้าสินค้า เป็นต้น

มุมมอง

  • 1720 Total Views
  • 1720 Website Views

การดำเนินการ

  • 0 Social Shares
  • 0 Likes
  • 0 Dislikes
  • 0 Comments

Share count

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+